OFERTY SPECJALNE
Pakiet Senior Boże narodzenie 2019 oferta dla oszczędnych wycieczka szkolna Biura Podróży
ATRAKCJE
atrakcje w okoicy mini spa Miejsce Przyjazne Rowerzystom wycieczki aktualności
PARTNERZY
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Ondraszek Ustrońnoclegi Ustrońnoclegi Nasz partner Nasz partner Nasz partner

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Ondraszek Sp. z o.o., z siedzibą Warszawa 02-495, ul. Gierdziejewskiego 7, NIP: 522-293-07-65

2) Inspektor Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail : recepcja@ondraszek.pl  lub  telefonicznie +48 691 980 759

3) Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy
o świadczenie usług hotelarskich - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, lit. f, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

a. W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzad takie dane osobowe, jak:

 • Imię i Nazwisko;
 • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);
 • Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu hotelowego);
 • Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;
 • Nr dokumentu tożsamości/PESEL;
 • Informacje dotyczące narodowości;
 • Numer Twojej karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków

b. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie
dane osobowe, jak:

 • Imię i nazwisko
 • Firma
 • Adres zamieszkania lub adres siedziby
 • Numer NIP

c. W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail

d. W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Hotelu, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Data i godzina odwiedzin strony
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Przybliżona lokalizacja
 • Rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony
 • Czas spędzony na stronie
 • Odwiedzone podstrony
 • Podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy
e. W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a). Cookie's używamy w celu zapewnianie bezpieczeństwa; mają wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej, służą do zapisania tzw. "stanu sesji"- zwiększają komfort przeglądania stron, pomagają nam tworzyć statystyki oraz korzytać z funkcji społecznościowych. Pani/Pana przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pani/Pana urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy sobie Pani/Pan wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej np. całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies. 

4) Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. Ośrodek informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 • firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 • firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 • firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 • firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,

5)  Okres przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.

6) Prawo wycofania zgody:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7) Prawo do wniesienia skargi:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8) Wymóg podania danych osobowych:

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT. Aby móc się skontaktować z Panią/Panem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego, lub wysłać potwierdzenia rezerwacji.

9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie:

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10) Lista państw trzecich, do których mogą być transferowane dane osobowe: nie dotyczy

GALERIA
KONTAKT
43-450 Ustroń k. Wisła
ul. Stroma 7
tel.: 33 854 35 80
kom.: 601 700 247
recepcja@ondraszek.pl
Nr konta bankowego:
96 1050 1096 1000 0090 6993 6376
Jak do nas dotrzeć